February 27th, 2011

February 24th, 2011

February 17th, 2011

بهرام رادان در نشست خبری فیلم “راه آبی ابریشم” به کارگردانی محمد بزرگ نیا

February 17th, 2011

ساره بیات در نشت خبری فیلم “جدایی نادر از سیمین” به کارگردانی اصغر فرهادی

February 17th, 2011

پیمان معادی در نشست خبری فیلم ” جدایی نادر از سیمین ” به کارگردانی اصغر فرهادی

February 17th, 2011

اصغر فرهادی در نشست خبری فیلم “جدایی نادر از سیمین”

February 17th, 2011

رضا کیانیان در نشست خبری فیلم “راه آبی ابریشم” به کارگردانی محمد بزرگ نیا

February 17th, 2011

آنا نعمتی در نشست خبری فیلم ” برف روی شیروانی داغ”

February 17th, 2011

حامد بهداد در نشست خبری فیلم “جرم” به کارگردانی مسعود کیمیایی

February 16th, 2011

مهناز افشار در نشست خبری فیلم “سعادت اباد” به کارگردانی مازیار میری

می خواهم در طرح 1000 تومانی محک شرکت کنم