May 29th, 2010

May 25th, 2010

May 22nd, 2010

May 16th, 2010

May 12th, 2010

May 11th, 2010

شهداد روحانی که این روزها نامش در پوسترهای ارکستر سمفونیک تهران «شهرداد روحانی» ثبت شده است، هفته گذشته به تهران آمد تا رهبری ارکستر سمفونیک تهران را پس از منوچهر صهبایی به عهده گیرد. روحانی 9 سال قبل هم به عنوان رهبر مهمان ارکستر سمفونیک تهران به ایران آمد.
ارکستر سمفونیک تهران از سال 69 تا امروز سایه شش رهبر را بر خود دیده است؛ فریدون ناصری، نادر مشایخی، ایرج صهبایی، علی رهبری و در سال گذشته منوچهر صهبایی و در طی این سال‌ها این کنسرت هیچوقت رهبر ثابتی نداشته است.

پ ن: شهرداد روحانی از 5 تا 7 خردادماه، نخستین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در سال 1389 را رهبری خواهد کرد.

May 9th, 2010

May 7th, 2010

May 6th, 2010

May 2nd, 2010

می خواهم در طرح 1000 تومانی محک شرکت کنم