شب کمدین ها

October 24th, 2008
دومین جشنواره فیلم های کمدی “گل آقا” / 30 مهر / اریکه ایرانیان

Other Pic

October 12th, 2008

October 10th, 2008

ابراهیم حاتمی کیا در نشست فیلم دعوت

یرما

October 6th, 2008

نمایش “یرما” به کارگردانی رضا گوران / Other Pic

می خواهم در طرح 1000 تومانی محک شرکت کنم