مراسم اختتامیه بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

February 19th, 2008


ابراز احساسات یکی از برندگان بخش خارجی تئاتر فجر