حامد بهداد

February 7th, 2008


حامد بهداد در نشست مطبوعاتی فیلم ” حس پنهان” به کارگردانی رزاق کریمی

بقیه عکسهای نشست های مطبوعاتی فیلم های جشنواره بیست و ششم رو اینجا ببینید / Click