February 17th, 2011

پیمان معادی در نشست خبری فیلم ” جدایی نادر از سیمین ” به کارگردانی اصغر فرهادی