May 11th, 2010

شهداد روحانی که این روزها نامش در پوسترهای ارکستر سمفونیک تهران «شهرداد روحانی» ثبت شده است، هفته گذشته به تهران آمد تا رهبری ارکستر سمفونیک تهران را پس از منوچهر صهبایی به عهده گیرد. روحانی 9 سال قبل هم به عنوان رهبر مهمان ارکستر سمفونیک تهران به ایران آمد.
ارکستر سمفونیک تهران از سال 69 تا امروز سایه شش رهبر را بر خود دیده است؛ فریدون ناصری، نادر مشایخی، ایرج صهبایی، علی رهبری و در سال گذشته منوچهر صهبایی و در طی این سال‌ها این کنسرت هیچوقت رهبر ثابتی نداشته است.

پ ن: شهرداد روحانی از 5 تا 7 خردادماه، نخستین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در سال 1389 را رهبری خواهد کرد.