April 8th, 2010

مکبث / کارگردان: رضا ثروتی

□ □ □

آقای ثروتی

من از شما و همه ی بچه های نمایش مکبث ممنونم که امشب اجرایی ویژه ما داشتید … اجرایی که فقط و فقط و فقط برای ما عکاسان بود …
نمی دونید چقدر امشب ، عکاسی برای ما لذت بخش بود وقتی بدور از استرس حضور تماشاگرها شاتر می زدیم و در آرامش عکاسی می کردیم … خیلی از گروه ها به اسم ما عکاسان، اجرای ویژه برگزار میکنند و در کنارش برای تماشاگرها هم بلیط می فروشند و ما روی زمین می نشینیم و همراه با نچ نچ و گاهی بد بیراه تماشاگرها عکاسی میکنیم ! ولی امشب، فقط ما و دوربین هایمان نظاره گر شما و گروه تان روی صحنه بودیم …. جزو معدود دفعاتی بود که به عکاسان احترام گذاشته شد و صندلی برای نشستن داشتند !
امیدواریم بقیه همکاران شما هم با این احترام و توجه به ما و حرفه ما نگاه کنند …