سیروان

March 13th, 2010سیروان خسروی برای اولین بار در مجموعه اریکه ایرانیان به روی صحنه رفت.
پیش از این، این کنسرت قرار بود در آبان ماه سال جاری انجام پذیرد که بنا به دلایل خاص کنسل شد .