نیما مسیحا

March 5th, 2010

نیما مسیحا شب گذشته با ارکستر بزرگ، آخرین کنسرت موسیقی فجر را با اجرای قطعاتی چون «مرد تنها» و «وحدت» برگزار کرد.