December 8th, 2009


اولین کنسرت فریدون در تهران شب پیش در حالی برگزار شد که چهره‌های شناخته شده‌ای مثل بهروز صفاریان، پدرام کشتکار، امیر علیزاده و فرزانه کابلی سرپرست گروه نمایشی در سالن همایش های برج میلاد فریدون را همراهی می‌کردند.