February 5th, 2012

علاقه مندان سینما ، زیر باران شدید ، از پشت درهای بسته تالار وحدت مراسم افتتاحیه را تماشا می کنند .